Inkorving Bergerac & Narbonne

Inmiddels is er weer ingekorfd voor de laatste marathon vluchten van dit seizoen. Ook ik heb er voor gekozen om aan beide vluchten deel te nemen.

Afgelopen weekend werd ik blij verrast met de tussenstand van de kampioenschappen Marathon van onze Afdeling Brabant-2000 en Rayon 3 de Union de Baronie. Hieruit bleek dat ik op de voorlaatste vlucht vanuit Bergerac 07-08 goede zaken had gedaan m.b.t de kampioenschappen. Zowel in Brabant-2000 en Rayon 3 de Union de Baronie stond ik op deze tussenstand 1ste Aangewezen & 1ste Onaangewezen Marathon.

Reden dus om eens kritisch te kijken wat ik op welke vlucht zou gaan inkorven. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om 10 duiven op Bergerac ( middaglossing ) in te korven en 10 duiven op Narbonne.

De meeste duiven waren reeds al ver in de rui, toch heb ik er voor gekozen om toch in te korven.

Omdat ik op de Marathon nog geen duiven was verspeeld, heb ik dit hoofdzakelijk gedaan om de lat voor de oude duiven nog wat hoger te leggen. En om aan mijn jaarlijkse doelstelling te kunnen voldoen, namelijk 40 tot 50% mijn kooi te kunnen aanvullen met jaarlingen.

Ik heb op dit moment 28 jongen zitten waarvan het merendeel doffers zijn. Reden genoeg dus om de oudere duiven ook eens kritisch onder de loep te nemen.

Na deze vluchten zullen de duiven gekoppeld gaan worden en mogen de duiven allen nog 1 jong groot brengen.

De kwekers zijn deze zomer enkele weken gescheiden geweest, en hebben inmiddels allen weer 1 jong groot gebracht, en zitten nu op eieren voor hun laatste ronde van dit jaar. Dan zullen deze kwekers direct gescheiden worden en mogen ze aan hun welverdiende rust beginnen en verder ruien.

Kortom het wordt een weekend van de waarheid, ondanks dat mijn duiven bewezen hebben de afgelopen weken in goeden doen te zijn. Zal ook ik gewoon af moeten wachten hoe deze vluchten gaan verlopen. Het blijft tenslotte duivensport en ook daarvoor geld behaalde resultaten uit het verleden zijn nog geen garantie voor de toekomst.

Een ding staat wel voor mij vast de afgelopen weken heb ik met volle teugen kunnen genieten van de aankomsten van mijn duiven en hun behaalde resultaten.

We gaan het zien komend weekend, voor allen die duiven mee hebben heel veel succes.

Naar alle berichten