Systeem

Weduwschap :
Het weduwnaars hok bevat 2 afdelingen met in totaal 31 bakken.

Hier wordt nog het weduwschap op traditionele wijze gespeeld, de duivinnen worden dan ook nooit gespeeld en zitten altijd thuis als de weduwnaars van hun vlucht thuiskomen.

Deze methode is meer uit nood geboren, omdat ik door gebrek aan ruimte deze duivinnen wanneer ze gescheiden zitten niet kan laten uitvliegen.
De jaarlingen worden al enkele jaren achtereen maar maximaal 2 maal gespeeld, hierdoor worden op de eerste 800 km vlucht in ons geval is dat meestal Bordeaux de jaarlingen bestemd voor de middaglossing niet gespeeld, naar mijn mening vind ik deze vlucht te vroeg in het seizoen komen voor de jaarling weduwnaars.

Nest :
Het hokje waarop wat nest gespeeld wordt bestaat uit 8 bakken.

Op dit hokje worden op een enkeling na met het hele koppel gespeeld. Deze duiven brengen 1 ronde jongen groot en worden dan tussentijds gescheiden, om hun voorbereidende trainingsvluchten af te werken. De favoriete neststand is voor mij wel tussen de 10 en 12 dagen broeden, de duiven welke 3 maal gespeeld worden wil ik dan toch wel eens 1 keer op een klein jong inkorven. Enkele koppels worden op de 800 km vluchten gespeeld en andere op de 1000 km.